Privacy Statement

Huisregelement van Karperfilmpjes.nl

Karperfilmpjes.nl wil alle liefhebbers van de karpervisserij de mogelijkheid geven op de
site de leukste, nieuwste en gaafste karperfilmpjes te bekijken die er in omloop zijn. Ook
bieden we karpervissers de mogelijkheid eigen filmpjes in te sturen waarvan jullie
denken dat andere vissers die ook moeten zien en kunnen jullie reageren op filmpjes.
Om deze mogelijkheden in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat iedereeen op
een leuke manier via Karperfilmpjes.nl van zijn/haar hobby kan genieten hebben we een
aantal huisregels in het leven geroepen in de vorm van de ‘6 geboden’ van
Karperfilmpjes.nl. Als je een bezoek brengt aan de site en/of je inschrijft ga je met deze
huisregels akkoord en beloof je plechtig je hieraan te houden.

1.) Het insturen van eigen materiaal
Karperfilmpjes.nl wil jullie als bezoekers de mogelijkheid geven om eigen
beeldmateriaal in te sturen. Dit kan via het contactformulier op onze website. Of d.m.v.
een e-mail met daarin het materiaal (of je youtube link) te sturen naar
info@karperfilmpjes.nl t.a.v. de redactie. De redactie houdt zich ten aller tijden het recht
voor om te bepalen of ingestuurde filmpjes wel of niet worden geplaatst. Wil je op de
site komen? Zorg er dan in ieder geval voor dat het beeldmateriaal van jou afkomstig is,
van goede kwaliteit is en geen extreem aanstotelijke inhoud heeft (sexistisch, racistisch
etc etc). De redactie gaat niet in discussie met bezoekers over het wel of niet plaatsen
van ingestuurd materiaal. Als je materiaal instuurt verklaar je dat jij rechthebbende bent
van dit materiaal en verleen je ons toestemming om dit materiaal voor onbepaalde tijd
op de site te plaatsen en eventueel te gebruiken als promotie materiaal voor
Karperfilmpjes.nl in haar marketing.

2.) Het plaatsen van reacties bij filmpjes en het geven van likes
We geven jullie de mogelijkheid om te laten weten wat je van een filmpje vindt door
onder het filmpje te reageren. Je kan reageren vanuit verschillende accounts zoals
bijvoorbeeld je facebook of alleen met je naam en e-mailadres (als gast). Wij vinden het
top dat je reageert en van een leuke discussie zijn we niet vies maar houd het wel
fatsoenlijk. We verwijderen reacties die niet in ons beleid passen. Dus gebruik de
reacties niet om ruzie te maken, je sexuele behoeftes te tonen, mensen te beledigen of
anderszins schuttingtaal te verkopen. Ga je te vaak in de fout met je reacties dan
blokkeren we de mogelijkheid dat je nog reacties kan plaatsen. Ook kan je een kudo
geven aan het filmpje. Je geeft een plus als je het leuk vindt en een min als je het niet
bevalt. Je kan per filmpje maar één keer stemmen.

3.) Je eigen privacy bij Karperfilmpjes.nl
Door aanmelding met je e-mail adres bij Karperfilmpjes.nl en elk bezoek dat je aan de
website brengt, elke transactie die je doet, mailcorrespondentie die je voert met ons 2
en/of overeenkomst die je sluit met of via Karperfilmpjes.nl en/of derden partijen zullen
wij je gegevens vertrouwelijk behandelen.
Wij verwerken je gegevens voor de acceptatie, registratie en verwerking van je
aanmelding en eventueel de uitvoering van met jou gesloten overeenkomsten. Ook
kunnen je gegevens gebruikt worden m.b.t. relatiebeheer (op de hoogte stellen van
acties/ontwikkelingen op de site). Door de aanmelding ga je ermee akkoord dat
Karperfilmpjes.nl je ook informeert over haar andere E-Commerce concepten.

4.) Auteursrechten
De redactie van Karperfilmpjes.nl doet haar uiterste best om zo goed mogelijk te
controleren of er toestemming is om de filmpjes te plaatsen. Daarvoor zijn wij
afhankelijk van de informatie die wij krijgen van bezoekers die materiaal insturen en
platforms als youtube die filmmateriaal ter beschikking stellen.
Indien je van mening bent dat een filmpje op Karperfilmpjes.nl inbreuk maakt op de
auteursrechten kan je ons een mail sturen via info@karperfilmpjes.nl. Dit zal door ons
beoordeelt worden en als je inderdaad kan aantonen dat jij rechthebbende bent en het
niet eens bent met de plaatsing van dit materiaal zullen wij het op eerste verzoek
verwijderen.

5.) Vragen, opmerkingen en/of klachten over Karperfilmpjes.nl
Het kan natuurlijk voorkomen dat je een vraag hebt over Karperfilmpjes.nl of dat je het
niet eens bent met iets wat wij doen. Uiteraard kan je bij ons je verhaal doen en zullen
we binnen 14 dagen reageren indien je je bericht stuurt naar info@karperfilmpjes.nl
met daarin een duidelijke omschrijving van je klacht/vraag en je NAW-gegevens.

6.) Disclaimer
De redactie van Karperfilmpjes.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken,
samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op de site, maar kan op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De redactie
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van
de publicatie van informatie op deze site (typ- en drukfouten voorbehouden). Voor
zover de webpagina’s links naar andere sites op internet bevatten, verklaart de redactie
hierbij uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op de lay-out of inhoud van de pagina’s
waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert de redactie zich uitdrukkelijk van alle
inhoud van alle pagina’s van derden waarnaar links op deze webpagina’s staan. Deze
verklaring is van toepassing op alle weergegeven links en op alle content van de daaraan
gekoppelde pagina’s. Het design van deze website en de vertoonde
advertentiematerialen zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van
Karperfilmpjes.nl